Multipurpose terminal Odesos PBM - Varna

Member of asociation of private ports in Bulgaria

Multipurpose terminal Odesos PBM

Read more

Incorrect customers

Мариян Добринков Терзийски - 430.00 лв

1. „ГМ - 7” ЕООд,  гр. Варна с Управител Пламен Мишков - дължи  37 243,16 лева.

2. „Димар Шипинг” ООД, гр.Варна с Управители Димитър Топалов и Петър Димитров дължи  8 660,48 лева.

Read more

Weather

/ °C
км/ч
Excitement м