Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Некоректни клиенти

Мариян Добринков Терзийски - 430.00 лв

1. „ГМ - 7” ЕООд,  гр. Варна с Управител Пламен Мишков - дължи  37 243,16 лева.

2. „Димар Шипинг” ООД, гр.Варна с Управители Димитър Топалов и Петър Димитров дължи  8 660,48 лева.

3. „Егос-Ершан Акиф” ООД, гр.Дулово с Управител Ершан Акиф - дължи 9 729,85 лева.

4. „Коррект Груп” ООД, гр.Шумен с Управител Неделчо Иванов - дължи  4 058,00 лева.

5. „Мела Шипинг” ЕООД, гр.Бургас с Управител Петър Мехремов - дължи  4 971,76 лева

6. „Лео БГ” ЕООД, гр.Варна, с Управител  Любомир Накев - дължи  14 654,94 лева.

7. „П.М.Г.” ЕООД, гр.Варна, с Управител Петър Бутраков - дължи  135,48 лева. 

8. „Сайдинг Груп” ООД, гр.Варна, с Управители Страцимир Михайлов и Димитър Урумов - дължи  268,80 лева. 

9. „Челик 9” ООД, гр.Шумен, с Управители Ерджан Челик и Ерджан Муса - дължи 1 374,67 лева. 

10. „Славов” ЕООД , гр.Варна, с Управител Иван Славов - дължи  542,66 лева.

11. „Транс-87” ООД, гр.Варна, с Управител Пеньо Георгиев - дължи 3 831,53 лева.