Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Пристанище Одесос ПБМ АД

Пристанище „Одесос ПБМ” EАД е разположено на територията на град Варна, на плавателен канал №3 „стария канал” от страната на града.

Пристанището разполага с три корабни места, с прилежащи специализирани и многоцелеви складови площи, ЖП и автопътна свързаност.

Пристанище „Одесос ПБМ” EАД е за обществен транспорт с регионално значение, вписано в Приложение №2 на „Закон за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България” и приема целогодишно кораби максимално газене до 6.80 метра съгласно Разпореждане № В-З-28/02.03.2017 г. на ДМА-Варна.

Виж още

Генерални товари

Пристанище „Одесос ПБМ” е специализирано в обработката на генерални товари. С реализираните инвестиции вече обработваме успешно товари с единично тегло до 18 т.

Насипни товари

Чрез специализираната техника и добре обучен персонал успяваме да запазим постоянен ръст на обработваните насипни товари. Претоварните операции при корабна работа на насипни товари се извършва с Гумено-лентови транспортьори. Основно предимство за технологията е липсата на "сметени" количества. Конструкцията им позволява директно "захранване" от камион.   

Контейнеризация и деконтейнеризация на насипни и генерални товари

Пристанището извършва контейнеризация на насипни и генерални товари, с модалност от/на ЖП/авто транспорт.

Некоректни клиенти

Мариян Добринков Терзийски - 430.00 лв

1. „ГМ - 7” ЕООд,  гр. Варна с Управител Пламен Мишков - дължи  37 243,16 лева.

2. „Димар Шипинг” ООД, гр.Варна с Управители Димитър Топалов и Петър Димитров дължи  8 660,48 лева.

Виж още

Времето

/ °C
км/ч
Вълнение м